Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Málinec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Málinec, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený bez veže v roku 1795. Vežu pristavali až v roku 1820. Jednoloďový kostol s polkruhovým presbytériom a do štítového priečelia predstavanou vežou, ktorá je krytá barokizujúcou kupolou s laternou. [1] Fasády sú členené lizénovými rámami a polkruhovo ukončenými oknami.
 

Oltár je klasicistický z roku 1820, stĺpová architektúra s tympanónom a obrazom Diabol pokúša Ježiša od Ľ. Kubányho. Krstiteľnica je kamenná klasicistická z roku 1820, kalichového tvaru. Kazateľnica je klasicistická z roku 1820. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 288.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 288.
Bibliografia
www.malinec.sk
GPS
48.496166, 19.678722
48°29'46.2"N 19°40'43.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk