Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Močenok - Kalvária a krížová cesta
Lokalita
obec Močenok, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Vznik Kalvárie siaha do roku 1852 a súvisí s iniciatívou rímskokatolíckeho farára a národného buditeľa Jozefa Sčasného. Štrnásť kaplnkovitých zastavení Krížovej cesty lemuje návršie po oboch stranách v dvoch oproti sebe stojacich radoch, s prvou a poslednou kaplnkou natočenou do kompozičného uzáveru tvoreného šesťfigurálnou skupinou Ukrižovania a Kaplnkou Božieho hrobu. [1]
 

Architektúra stavieb je jednoduchá. Zastavenia na obdĺžnikovom pôdoryse so vstupovým výklenkom s plastickým lizénovým rámovaním sú ukončené trojuholníkovým štítom a sedlovou strieškou. Obrazy v kaplnkách zastavení, olejomaľby na sololite, pochádzajú od Jána Stachu a okolo roku 1975 nahradili staršie, už príliš zničené, na plechu maľované obrazy. Nové výjavy boli maľované podľa reprodukcií Fugelovej interiérovej Krížovej cesty v Kostole sv. Klimenta v Močenku. [2]
 

Kaplnka Božieho hrobu má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým oltárnym uzáverom a štvorhrannou vežičkou nad priečelím. Jej fasády člení plastické lizénové rámovanie s neorománskym oblúčikovým vlysom. V interiéri Kaplnky Božieho hrobu je nad oltárnou menzou výjav Ukladania do hrobu, olejomaľba na plátne, so signatúrou Ludovicus Nyulasy 1858. Reštauroval ho Juraj Švidroň v roku 1957. Vzadu na ráme ďalšieho obrazu Snímanie z kríža sa zachovali nápisy, ktoré dokladajú dve obnovy areálu:
 

„FÁBIK SÁNDOR – MOCSONOK, Roku 1911 auguszta 26hó, sza opravovali kalvarije. Opravovali r. 1948. 1. mája Firma Klučay, Krajčír Imrich, Sysel Gejza. V ťažkých časoch. Kompasz Mihaly.“ [3]
 

Kamenné súsošie Kalvárie tradičnej barokovej šesťfigurálnej kompozície tvorí trojica vysokých pylónov, nesúcich kríže s postavami Ukrižovaných, medzi ktorými na samostatných postamentoch stoja sochy Panny Márie a sv. Jána. Pri päte pylónu ústredného kríža s Kristom kľačí Mária Magdaléna. [4]
 

Bočné kríže majú podobu prekrížených guľatinových brvien s korpusmi pomerne robustného rustikálneho sochárskeho charakteru. [5]
 

Areál Kalvárie bol v minulosti doplnený dnes už mohutnými stromami pagaštanu konského a javora, posadenými v jeho osi a neskôr tiež výsadbou agátov medzi jednotlivými zastaveniami. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru nie je veľmi dobrý. Súsošie je značne zvetrané a neodborne opravované cementovými plombami. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je na miernej vyvýšenine, pravdepodobne na mieste zaniknutého stredovekého sídliska na severozápadnom okraji obce, pri ceste na Hornú Kráľovú. [7]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 236.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 236.
[3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 236 - 237.
[4 - 6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 237.
[7] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 236.
Bibliografia
www.mocenok.sk
GPS
48.233149, 17.925259
48°13'59.3"N 17°55'30.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk