Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Močenok - Kláštor Milosrdných sestier sv. Vincenta
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Sládečkovce
Lokalita
obec Močenok, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Imrich Bende, ktorý bol nitrianskym biskupom v rokoch 1893 - 1911, oslavoval 8. septembra 1897 svoju zlatú sv. omšu. Pri tejto príležitosti prispel rozhodujúcou sumou 80 000 zlatých na stavbu kláštora pre Milosrdné sestry sv. Vincenta a dievčenskú školu. [1]
 

Pôvod budovy jasne určuje nápis na jej priečelí: „Postavili r. 1897 náboženskej a vlasteneckej výchove Imrich Bende, nitriansky biskup a močenskí katolíci." Sestry tu okrem školy pre dievčatá otvorili aj tzv. úvodu či detskú opatrovňu, čo bolo vlastne predškolské zariadenie podobné dnešnej škôlke. [2]
 

Po nástupe k moci komunistická vláda znárodňovala aj cirkevný majetok. V rámci tohto procesu museli v roku 1950 sestry budovu kláštora a školy nedobrovoľne opustiť. Obecné orgány tu zriadili materskú školu a školskú jedáleň. [3]
 

V roku 1987 sa do priestorov kláštora presťahovalo kultúrne stredisko a obecná knižnica. Koncom 90. rokov 20. storočia bola budova v rámci reštitúcií prinavrátená Farskému úradu v Močenku. Niekoľko rokov v budove sídlilo aj Centrum voľného času. Od roku 2005 bolo v budove kláštora zriadené Pastoračné centrum farnosti Močenok. Svoje sídlo tu má dnes aj Klub kresťanskej mládeže, Močenok, občianske združenie. [4]
 

Pozoruhodnou pamiatkou je okrem samotnej budovy aj Kaplnka sv. Gorazda, ktorá sa - obnovená - nachádza na svojom pôvodnom mieste na poschodí. Slúži ako miesto na stíšenie sa pre pastoračné centrum. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kláštora je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1 - 5] https://mocenok.sk/clanok/budova-klastora
Bibliografia
www.mocenok.sk
GPS
48.231991, 17.931702
48°13'55.2"N 17°55'54.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk