Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra – Galéria Ignáca Bizmayera
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História
V rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia je umiestnená Galéria Ignáca Bizmayera. [1] Bašta, spolu s Hornou bránou a časťou mestských hradieb sú jedinými doteraz zachovanými objektmi z mestského obranného systému, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1610 až 1646. [2] Bašta bola postavená po roku 1627 a naposledy zrekonštruovaná koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia. Galéria bola sprístupnená v roku 1994 počas Svetového kongresu keramikárov a predstavuje výber z diel majstra figurálnej keramickej tvorby Ignáca Bizmayera, ktorého meno je známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. [3]
 

Výber z jeho diela v bašte predstavuje najmä Bizmayerovu figurálnu tvorbu a keramickú plastiku, vychádzajúcu z ľudového umenia. Očarí nás sviežosť a bezprostrednosť jeho postáv a postavičiek a neuveriteľný zmysel pre drobný detail a vernosť umeleckého zobrazenia. [4]
 

Galéria je súčasťou SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. V roku 2012 sa stala súčasťou Múzea slovenskej keramickej plastiky, s ktorým tvorí jeden uzatvorený priestor.

Kontakt
Galéria Ignáca Bizmayera
Severná bašta
900 01 Modra

OTVÁRACIE HODINY
November - Marec:
utorok - piatok 8.30 - 16.00 h.
Apríl - Október:
utorok - piatok 8.30 - 16.00 h.
sobota 9.00 - 15.00 h.
Poznámky
[1] Ignác Bizmayer (*20. 4. 1922 Košolná, západné Slovensko) pochádza z rodiny s habánskymi koreňmi. Ako malý chlapec sa osobne zúčastnil na archeologickom keramickom výskume, ktorý v jeho rodnej dedine viedol legendárny keramikár Heřman Landsfeld. Toto prvé stretnutie s tajomstvami keramiky ho poznačilo na celý život. Vyučil sa v Keramickej škole v Modre. Niekoľko rokov pôsobil ako maliar a majster v keramickej dielni a v Modre sa usadil natrvalo. Od počiatku prejavoval záujem o figurálnu tvorbu. Látku pre ňu získaval v rokoch 1938 - 1950 na cestách po jednotlivých regiónoch Slovenska. Študoval život, prácu a zvyky prostých ľudí, osobitnú pozornosť venoval vinohradníckym a hrnčiarskym tradíciám. Vďaka mimoriadnej vnímavosti a hlbokému zmyslu pre detail počas svojho plodného života stvárnil celú plejádu postáv v ich pôvodnom prirodzenom prostredí. Do hliny preniesol odchádzajúci starý svet, ktorý v priebehu posledných desaťročí úplne vymizol. Jeho diela zdobia zbierky mnohých súkromných zberateľov, múzeí a galérií, vystavoval ich na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Vystavované diela sú majetkom SNM-Múzea Ľ. Štúra v Modre a Historického múzea v Bratislave. www.snm.sk (4.9.2015)
[2] Mesto Modra získalo v roku 1607 od cisára Rudolfa II. privilégium slobodného kráľovského mesta, čím sa zároveň zaviazalo vybudovať na ochranu svojich obyvateľov mestské opevnenie. Jeho stavba zahŕňala tri vstupné brány - hornú, dolnú a viedenskú, a dve obranné bašty - severnú a južnú. V zachovanej severnej bašte je dnes Galéria Ignáca Bizmayera. www.snm.sk (4.9.2015)
[3 - 4] www.muzeum.sk (4.9.2015)
Bibliografia
www.modra.sk
GPS
48.334108, 17.308300
48.334108, 17.308300
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk