Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra - Kaplnka (Kostol) sv. Michala
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1739. [1] Upravená bola v roku 1768, 1826, 1894 a v 30. rokoch 20. storočia. [2] Je to malý sieňový priestor s polkruhovým uzáverom a valenou klenbou s lunetami. Fasády sú členené piliermi, medzi ktorými sú reliéfy krížovej cesty od nitrianskeho sochára a kovotepca Jozefa Mészárosa. [3] V strede volútového štítu sa nachádza nika s kamennou plastikou sv. Michala.
 

Hlavný oltár je mramorový s obrazom sv. Michala archanjela v klasicistickom ráme. Bočný oltár sv. Jozefa pochádza z 18. storočia. [4]
 

Kaplnku dal postaviť richtár Lukáš Brezovič z vďaky za ukončenie morovej epidémie. Kaplnka bola pravdepodobne postavená na mieste staršieho románskeho kostola sv. Michala z 12. storočia, okolo ktorého bolo rozsiahle stredoveké pohrebisko. Archeológovia tu odkryli desiatky hrobov. Bol to radový a tiež aj etážový cintorín. V týchto miestach na tzv.„ Andrášku“ stál aj niekdajší starý františkánsky kláštor s kostolom, postavený údajne v roku 1230. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Na vŕšku 1290
Fotogaléria
Nitra - Kaplnka sv. Michala foto © Ladislav Luppa 5/2015Nitra - Kaplnka sv. Michala foto © Ladislav Luppa 9/2015Nitra - Kaplnka sv. Michala foto © Ladislav Luppa 5/2015Nitra - Kaplnka sv. Michala foto © Ladislav Luppa 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 372.
[2] www.pamiatky.sk (27.11.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 372.
[5] www.nitra.sk (27.11.2018)
Bibliografia
PROČKA, E. Richard: Metodické poznámky k obnove fasád Kostola sv. Michala Archanjela v Nitre. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. s. 63 - 80.
www.nitra.sk
GPS
48.313244, 18.084990
48°18'47.7"N 18°05'06.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk