Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Kaloša (Kaloša)
Lokalita
obec Kaloša, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v prvej polovici 19. storočia. Jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu. Na záhradnej fasáde je predstavaný portikus, zakončený tympanónom. Hlavná sedemosová fasáda má stredný rizalit s tympanónom. Strecha je valbová. Fasády sú hladké. Miestnosti majú pruské klenby a rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 381.
Bibliografia
www.kalosa.sk
GPS
48.420934, 20.221609
48°25'15.4"N 20°13'17.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk