Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Olšava - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nižné Oľšavy
Lokalita
obec Nižná Olšava, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený začiatkom 19. storočia. Opravili a obnovili ho v rokoch 1892 – 1895. Stavba opakuje schému východoslovenských kostolov niekdajšej stavebnej kancelárie Komory. Ide o jednolodie s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestor pod ňou sa otvára do lode. V interiéri sú pruské klenby so združenými klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na združené pilastre. V exteriéri je kostol členený polkruhovo zakončenými oknami a na veži skosenou hranou. Nad portálom je úzka tabuľa s latinským nápisom, nad ňou je malé okrúhle okienko. Veža je krytá stanovou strechou, na ktorú dosadá cibuľa so slepou laternou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia a bolo prispôsobené dvojakým náboženským rítom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 382.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 382.
Bibliografia
www.niznaolsava.sk
GPS
49.143368, 21.632525
49°08'36.1"N 21°37'57.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk