Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Stráž (Komárno) - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1911. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté lunetovou klenbou, loď valenou klenbou. Farebne dvojtónová fasáda s lizénovým rámovaním je upravená neoklasicisticky. Na lizénovom páse je úzky oblúčikový vlys na spôsob neorománskeho vlysu. [1] Veža má ihlanovú strechu, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína barokový kalich z roku 1709. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 401.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 401.
Bibliografia
www.komarno.sk
GPS
47.764394, 18.044509
47°45'51.8"N 18°02'40.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk