Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nováky - kúria
Lokalita
obec Nováky, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná kúria pochádzajúca zo začiatku 16. storočia. Upravili ju koncom 17. storočia. [1] Prestavaná v klasicistickom slohu bola koncom 18. storočia. Opäť ju upravili v prvej polovici 19. storočia. Ide o jednopodlažný objekt trojtraktovej dispozície na obdĺžnikovom pôdoryse. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Vstupné priečelie má predstavaný stĺpový portikus so zdvojenými stĺpmi a je zakončený trojuholníkovým tympanónom. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami. Kúria má mohutnú manzardovú strechu. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nováky - kúria (č. ÚZPF 856/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži pre účely samosprávy.
Prístup
Stojí v centre mesta. Námestie SNP 23.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (11.8.2021)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 398.
[3] Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR, rok 2011, č. 45, elektronická verzia dostupná na www.pamiatky.sk (9.4.2018).
Bibliografia
www.novaky.sk
GPS
48.717581, 18.539468
48°43'03.3"N 18°32'22.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk