Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oščadnica - Kysucká galéria
Lokalita
obec Oščadnica, okres Čadca, Žilinský kraj
História
Kysucká galéria vznikla v roku 1981 na základe iniciatívy dvanástich výtvarných umelcov, rodákov a priateľov Kysúc, ktorí v roku 1975 usporiadali výstavu “Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 diel z výstavy venovali ako základinu galérie. Pre verejnosť boli prvé stále expozície slávnostne sprístupnené 27. novembra 1981v oščadnickom kaštieli, ktorý sa stal na desaťročie jediným sídlom galérie. [1]
 

Kysucká galéria je galériou s regionálnou pôsobnosťou. Jej poslaním je budovanie, evidencia a ochrana zbierkového fondu, k hlavným úlohám patrí výstavná, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná činnosť. Keďže v regióne absentuje významnejšia historická výtvarná tradícia, galéria zamerala svoju akvizičnú činnosť na súčasné umenie s dôrazom na tvorbu predstaviteľov regiónu a tvorbu významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Kysucká galéria od začiatku svojej akvizičnej činnosti buduje svoj zbierkový fond, ktorého základom sa stal súbor diel venovaných najmä kysuckými výtvarníkmi, ďalším významným akvizičným činom bolo zakúpenie pozostalosti Františka Hűbla. Najnovším prírastkom väčšieho rozsahu sa stal dar JUDr. Antona Blahu a manželky, venovaný pri príležitosti 20. výročia založenia galérie. [2]
 

Galéria disponuje s výstavnými priestormi v kaštieli v Oščadnici, kde sídli aj vedenie galérie. Okrem krátkodobých premenných výstav je v historickom sídle nainštalovaná Stála expozícia zakladateľov Kysuckej galérie. Výstava v oščadnickom kaštieli je venovaná k 30. výročiu otvorenia Kysuckej galérie. Galéria pripravuje ročne okolo 15 výstavných podujatí, ktorých dramaturgia je zameraná na prezentáciu tvorby autorov zo Slovenska, Česka a Poľska. Od svojho vzniku usporiadala vo svojich i hosťovských výstavných priestoroch na Slovensku i v zahraničí viac ako 300 výstav. Pravidelne organizovaným podujatiam patrí od roku 1994 REM – ART Čadca, medzinárodné stretnutie študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl, spojené s tvorivými dielňami pre verejnosť, každý rok zamerané na prezentáciu jedného výtvarného odboru a materiálu. V rokoch 1995 – 2001 spoluorganizovala KG medzinárodné trienále Quadrat, pôvodne „Salón Beskydy“ - prehliadku najnovšej tvorby umelcov krajín Vyšehradskej štvorky. K pravidelným periodickým podujatiam patrí Medzinárodné sochárske sympózium – Oščadnica, ktoré sa koná v priľahlom lesoparku kaštieľa. Kysucká galéria dlhoročne spolupracuje na prezentácii umeleckého smaltu, organizovaného ako Medzinárodné trienále smaltu. [3]

Kontakt
Kysucká galéria v Oščadnici
Oščadnica 13
023 01 Oščadnica

Otváracie hodiny
Utorok – Piatok 9:00 – 16:00
Nedeľa 12: 30 – 16:00
Poznámky
[1 - 3] www.kysuckagaleria.sk (3.9.2015)
Bibliografia
KASAJOVÁ, Oľga: Kysucká galéria. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 3, s. 24 - 25.
www.kysuckagaleria.sk
www.oscadnica.sk
GPS
49.422747, 18.840837
49.422747, 18.840837
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk