Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Betlanovce 2
Lokalita
obec Betlanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Betlanovce - kúria (č. ÚZPF 617/2) - architektonicko-historický výskum - rok 2006. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [1]
Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 8/1999Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 8/1999Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 2 foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (16.4.2018)