Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Hraň
Pôvodný názov
Kaštieľ Losonczyovcov, Begányiovcov
Lokalita
obec Hraň, okres Trebišov, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Hraň – kaštieľ (č. ÚZPF 12031/1) – architektonicko-historický výskum – rok 2018. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [1]
Prístup
SNP 31
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (20.6.2019)
Literatúra
www.hran.sk