Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Striežovce (Hrušovo) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hrušovo, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1811. Prestavaný bol v roku 1907 a 1943. Jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom nemá vežu. Interiér má rovný drevený kazetový strop. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. V štítovom priečelí je pred vstupným portálom predstavaný portikus (v súčasnosti predsieň). [1] Hlavnej fasáde dominuje výrazný trojuholníkový štít, predelený kordónovou rímsou. [2]
 

Klasicistický oltár pochádza z čias stavby kostola. Je to stĺpová architektúra s tympanónom, ktorá má uprostred obraz Ježiš v Getsemanskej záhrade (olejomaľba). Kazateľnica s rokajami je zo začiatku 19. storočia. Interiér z troch strán obieha drevený chór s kazetovým parapetom. Na chóre sa nachádza organ zo začiatku 19. storočia s trojdielnou skriňou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Striežovce (Hrušovo) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Striežovce (Hrušovo) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Striežovce (Hrušovo) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Striežovce (Hrušovo) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Striežovce (Hrušovo) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Striežovce (Hrušovo) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 463.
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrušovo (6.8.2020)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 463.
GPS
48.527032, 20.030477
48°31'37.3"N 20°01'49.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk