Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pitelová - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Pytelová
Lokalita
obec Pitelová, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Sakrálny objekt vznikol v roku 1857 prístavbou lode ku kaplnke, postavenej v roku 1778, ktorá dnes tvorí presbytérium. V roku 1914 bol reštaurovaný a zväčšený o predsieň. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou štvorcovou sakristiou a strešnou vežičkou. Presbytérium a sakristia sú zaklenuté valenou lunetovou klenbou. Loď má pruskú klenbu. Štítové priečelie je členené volútovou profiláciou a kruhovým otvorom. Za štítom na streche sa nachádza doštená veža. [1]
 

Hlavný oltár Ukrižovania z polovice 18. storočia bol do kostola prenesený v roku 1779 z jezuitského kostola v Banskej Bystrici. Komponovaný bol z dvoch pilastrov, na ktorých boli postavy anjelov, a zakončený volútovým nadstavcom, stred vypĺňal obraz Krista na kríži. [2]
 

Ranná história chrámu sa začína pred rokom 1778 malou barokovou kaplnkou, ktorá dnes slúži ako sakristia. V roku 1778 k nej bola pristavená v tom istom slohu časť kostola, ktorá teraz tvorí svätyňu. Objekt slúžil ako kaplnka až do roku 1857, kedy bola pristavená loď. [3]
 

Hlavný oltár znázorňoval obetu Kalvárie a podľa toho bol kostol aj zasvätený sv. Krížu. Pri požiari sakrálneho objektu v roku 1962 bol oltár znehodnotený. [4]
 

Organ umiestnili v kostole až v roku 1932. Vyhotovila ho firma Melzer. Bol jednomanuálový so štyrmi hrajúcimi registrami. Celý systém bol výpustkový. V roku 1974 továreň "VARHANY" v Krnove previedla generálnu rekonštrukciu nástroja. Dnes má 8 znejúcich registrov so spojkami. Organ je pneumatický. Píšťalový materiál je cínový. Všetko v nástroji vedie k maximálnej účelnosti. Zvukovú dispozíciu vypracoval MUDr. Pavol Hollý z Kremnice. [5]
 

Veža je drevená, obalená plechom. V nej sú umiestnené tri zvony. Kostol do konečnej úpravy ako sa nachádza teraz - podľa požiadaviek pokoncilovej liturgie - bol postupne upravený v rokoch 1974 - 1978. Celú architektonickú úpravu v návrhoch riešil a sgrafito na čelnej stene i realizoval akademický architekt Ján Šimo - Svrček. [6]
 

Chrám 20. októbra 1978 slávnostne posvätil banskobystrický biskup Mons. Jozef Feranec. Kostol je zasvätený Ružencovej Panne Márii (slávnosť 7. októbra). Myšlienka zasvätenia je zvýraznená na sgrafite, kde po ľavej strane je tajomstvo radosti - Narodenie Pána. V strede je tajomstvo bolesti - Kríž a Pieta. Po pravej strane je tajomstvo slávy - Vzkriesenie. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 470.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 470.
[3 - 7] http://pitelova.fara.sk/historia.html (27.1.2018)
Bibliografia
www.pitelova.eu
GPS
48.600844, 18.926891
48°36'03.0"N 18°55'36.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk