Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plavecké Podhradie - Kostol sv. Barbory
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Plavecké Podhradie, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavili v roku 1845 zo zrúcanín gotického sakrálneho objektu. Vznikla jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vežou na západnej strane. Exteriér je nečlenený, hladký. Na veži, ktorá zostala zo staršieho kostola, sú štrbinové okienka. Jej posledné poschodie bolo v roku 1845 nadstavené. [1]
 

Hlavný oltár je barokový z roku 1702, uprostred stĺpovej architektúry sa nachádza obraz sv. Barbory. Kazateľnica je baroková, na parapete má reliéfy štyroch evanjelistov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Plavecké Podhradie - Kostol sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 9/2014Plavecké Podhradie - Kostol sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 9/2014Plavecké Podhradie - Kostol sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 9/2014Plavecké Podhradie - Kostol sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 9/2014Plavecké Podhradie - Kostol sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 471.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 471.
Bibliografia
www.ppodhradie.sk
GPS
48.480865, 17.267225
48°28'51.1"N 17°16'02.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk