Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pohronská Polhora - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pohronská Polhora, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1802 – 1808. Neskoršie bol upravovaný. Jednoloďová stavba s polkruhovým zakončením presbytéria a vstavanou vežou Priestory sú zaklenuté konchou a pruskými klenbami. Fasády sú hladké, na čelnej strane bol predstavaný portikus. [1] Veža, ktorá má hodiny a lizénové rámy, je krytá cibuľou s laternou.
 

Hlavný oltár sv. Michala je neogotický z konca 19. storočia. [2]
 

Prípravné práce na stavbu kostola začali už v roku 1799 a základný kameň bol položený v roku 1802. V tomto roku sa postavili múry do výšky okien. Stavba bola dokončená až v roku 1808, no kostol nemal vežu, tá bola dokončená až v roku 1835. Vo veži kostola boli osadené dva menšie zvony, ktoré však veľmi zaťažili vežu a hrozilo jej aj kostolu poškodenie. Kvôli tomu v roku 1843 postavili zvonicu, ktorá stála pri kostole. Do nej presunuli dva zvony z veže a ešte bol pridaný ďalší, tretí zvon. [3]
 

Kostol Polhorci zasvätili svätému Michalovi archanjelovi, ktorý je ochrancom v boji proti diablovi. Kostol má znaky empírového slohu. Jeho vnútorná dĺžka je 23 metrov, šírka 10 metrov a výška 8,5 metra. Svätyňa je štvorcová a ukončená polkruhovým oblúkom. Veža je vstavaná do kostola a jej vnútorná časť stojí na pilieroch, ktoré sú kombinované s organovým chórom. Hlavný oltár je novogotický s reliéfom obrazu sv. Michala, ktorý v boji poráža draka. Po boku tohto archanjela stoja sv. Peter a sv. Pavol. Bočné oltáre sú zasvätené Lurdskej Panne Márii a Svätej rodine. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 496.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 496.
[3 - 4] www.ppolhora.sk (8.10.2016)
Bibliografia
www.ppolhora.sk
GPS
48.754615, 19.799508
48°45'16.6"N 19°47'58.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk