Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
relikviár
schránka, v ktorej sú uschované a vystavené ostatky mŕtveho svätéhowww.pamiatkynaslovensku.sk