Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavské Janovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Janošovce nad Rimavou, Jánošovce
Lokalita
obec Rimavské Janovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo začiatku 14. storočia, spomínaný v rokoch 1332 – 1337. Prestavaný bol v 15. storočí. V roku 1806 ho renovovali a v roku 1882 rozšírili. Z gotickej sakrálnej stavby sa zachovali iba obvodové múry a kamenný ostroluký portál, ktorý je dnes zamurovaný. V roku 1882 objekt predĺžili o tretinu jeho dĺžky, čím sa vytvoril halový priestor. [1] Predstavaná veža je krytá zvonovitou prilbou. Fasády veže majú pilastre.
 

Drevený kazetový rovný strop je z roku 1792. Obradový stôl z tepaného železa je z roku 1906. Kazateľnica a organ sú klasicistické z polovice 19. storočia. Drevená empora a výmaľba pochádzajú z roku 1891. Vo veži sú tri zvony, jeden z roku 1821. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza kalich z roku 1700 a bohoslužobný cínový tanier z roku 1646. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Rimavské Janovce - Kalvínsky kostol foto © Ľuboš Repta 10/2014Rimavské Janovce - Kalvínsky kostol foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 37.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 37.
GPS
48.341276, 20.061870
48°20'28.6"N 20°03'42.7"E



www.pamiatkynaslovensku.sk