Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rosina - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rosina, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v druhej polovici 18. storočia. Jednoloďová stavba s predstavanou vežou, pristavanou sakristiou a oblým oltárnym uzáverom. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená pilastrami a rímsovou hlavicou. [1] Veža je zastrešená barokovou baňou s laternou.
 

Hlavný oltár je barokový z druhej polovice 18. storočia, s obrazom sv. Kataríny Alexandrijskej. Organ pochádza z 19. storočia. Výmaľba interiéru z roku 1902 je od významného spišského maliara Jozefa Hanulu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 41.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 41.
Bibliografia
www.rosina.sk
GPS
49.179264, 18.769496
49°10'45.4"N 18°46'10.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk