Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rovné - Chrám sv. Demetera veľkomučeníka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rovné, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v rokoch 1941 – 1942. Počas druhej svetovej vojny bol poškodený. Opravili ho v roku 1947. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a s predstavanou vežou. Nad vstupným portálom je termové okno. [1] Fasády sú členené oblúčikovým vlysom a polkruhovo ukončenými oknami. Veža je zastrešená cibuľovitou baňou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby sakrálneho objektu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 44.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 44.
Bibliografia
www.rovne.ocu.sk
GPS
49.280657, 21.516590
49°16'50.4"N 21°30'59.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk