Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Santovka - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Santov, Sántov
Lokalita
obec Santovka, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1755. Jednoloďový sakrálny objekt so segmentovým uzáverom obdĺžnikového presbytéria, s pristavanými sakristiami a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom, loď dvoma poľami pruskej klenby a v oboch sakristiách sú valené klenby s lunetami. Priečelie je trojosové s miernym rizalitom veže. Po stranách portálu sú niky so sochami svätcov. [1] Veža je ukončená ihlanom.
 

Hlavný oltár je z obdobia stavby kostola, s obrazom Nanebovzatia Panny Márie. Bočný oltár sv. Alžbety vdovy a oltár sv. Antona Paduánskeho sú z druhej polovice 18. storočia. Kazateľnica, spovednica, lavice, kľakadlo, presbytériové zábradlie s kamennými kolkami sú z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 79.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 79.
GPS
48.155138, 18.761948
48°09'18.5"N 18°45'43.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk