Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sereď - Mestské múzeum
Lokalita
obec Sereď, okres Galanta, Trnavský kraj
História
Mestské múzeum v Seredi vzniklo z iniciatívy občanov mesta Sereď a pre verejnosť bolo otvorené 15. decembra 2004. Sídli v budove bývalej rímskokatolíckej fary, dnes známej ako Fándlyho fara. Zriaďovateľom Mestského múzea je mesto Sereď a prevádzkuje ho Dom kultúry a Občianske združenie Vodný hrad v Seredi. Múzeum je spolufinancované z grantov a sponzorských darov organizácií a jednotlivcov. [1]
Expozície
Stále expozície Mestského múzea v Seredi sa zaoberajú dejinami mesta a regiónu, ktoré sú zdokumentované archeologickými exponátmi z výskumu stredovekého hradu Šintava, ktorý prebiehal v rokoch 1984 – 1992. Hrad Šintava, spomínamý už v Anonymovej kronike sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. [2]
 


 

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU sa začala na Mačianskych vŕškoch
 

Expozícia Prehistória seredského regiónu dokumentuje na archeologických nálezoch nepretržité osídlenie regiónu od skončenia ľadovej doby po zánik Veľkomoravskej ríše. V expozícii sa okrem početných exponátov zo zbierok Vlastivedného múzeua v Galante nachádzajú aj dva fragmenty lebiek neandertálca, ktoré zapožičal Archeologický krúžok v Šali. Čelové kosti neandertálcov z doby pred 70 000 a 40 000 rokmi našli členovia krúžku v riečišti rieky Váh. [3]
 


 

HRAD ŠINTAVA
 

Ústredná sála Meského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť, sereďský hrad. [4]
 


 

DOBOVÉ FOTOGRAFIE SEREDE
 

Medzi dlhodobé expozície patrí aj výstava dobových pohľadníc Serede vo zväčšeninách a výstava dokumentujúca vo fotografiách priebeh vykopávok na nádvorí seredského kaštieľa, ktoré odhalili zvyšky murív gotického hradu a prekopali sa až k jeho slovanským hradištným počiatkom. [5]
 


 

Okrem stálych expozícií obmieňa múzeum vo svojej galérii výstavy diel cudzích i domácich umelcov. [6]

Kontakt
Mestské múzeum
Ul. M. R. Štefánika 8
926 01 Sereď

Otváracie hodiny / Opening Hours
október – apríl/october – april: Ut – So/Tu – Sa: 9.00 – 17.00
máj – september/may – september: Ut – So/Tu – Sa: 10.00 – 18.00
Prístup
Nachádza v centre mesta.
Poznámky
[1] www.sered.sk (28.9.2015)
[2 - 6] www.muzeum.sk (28.9.2015)
Bibliografia
www.sered.sk
GPS
48.286529, 17.737972
48.286529, 17.737972
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk