Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sklabiná - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Sklabiná nad Ipľom
Lokalita
obec Sklabiná, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia, ktorý niekoľko ráz upravili. Väčšie zásahy sa uskutočnili v období renesancie, kedy nanovo preklenuli loď a v 18. storočí, kedy kostol prefasádovali. Ide o jednoloďovú stavbu so segmentovým ukončením presbytéria a predstavanou vežou. Mimoriadne dlhá gotická loď s renesančnou krížovou klenbou má na južnej strane pôvodný gotický portál. Presbytérium je barokovou prístavbou z 18. storočia, ktorá vznikla súčasne so zasadením barokových okien a prefasádovaním celej stavby spolu s barokovou úpravou veže. Nad vchodom vo veži je výklenok so sochou sv. Jána Nepomuckého z prvej polovice 18. storočia. [1] Veža s lizénovým rámovaním je zakončená barokovou cibuľou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Fasády sakrálneho objektu sú hladké, členené segmentovo ukončenými barokovými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sklabiná - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ladislav Luppa 12/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 109.
GPS
48.159380, 19.359936
48°09'33.8"N 19°21'35.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk