Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Belá - Radnica
Lokalita
obec Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Prvá písomná zmienka o Spišskej Belej sa údajne viazala k roku 1246. Prvá doložená písomná zmienka je z roku 1263. Spišská Belá mala už v 15. storočí mestskú kanceláriu a na základe zachovanej pečate je možné predpokladať, že už vtedy mala svojho notára. Správy o radnici sa však nezachovali, a preto je možné, že richtár s prísažnými úradoval vo svojom dome. Samuel Weber (1892) k radnici poznamenáva, že nikde nie je napísané, kedy bola postavená, ale už v roku 1637 podľa záznamov existovala a neskôr bola opakovane prestavovaná. [1]
 

Budova mestskej radnice vznikla spojením dvoch meštianskych objektov. Pravá časť budovy slúži aj dnes pôvodnému účelu. Ľavú časť budovy mesto odkúpilo v roku 1872 od Banklocalu. V prízemí sa nachádzala honosná kaviareň a na poschodí spoločenská sála. Neskôr sa priestor prebudoval na kino. Koncom 50. rokov 20. storočia sa mesto podujalo radnicu rekonštruovať. Budovu bola dovtedy prikrytá šindľom, ktorý odstránili a sedlovú strechu nahradili rovnou, znížili murovaný štít, ktorý smeroval do cesty. V roku 1971 pri oprave radnice sa stavebne i spoločnou strechou obe budovy spojili do dominantnej dvojbudovy. Bol takmer od základov prestavaný zadný trakt objektu. [2]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý. Slúži rôznym účelom.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica (pamätná tabuľa na fasáde) foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Radnica (napravo), naľavo zvonica a Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 10/2023
Poznámky
[1 - 2] Informačná tabuľa v teréne. 10/2023 (13.10.2023)
Bibliografia
www.spisskabela.sk
GPS
49.188193, 20.456726
49°11'17.5"N 20°27'24.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk