Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z roku 1804 s centrálnym štvorcovým priestorom, zaklenutým českou plackou, na klenbe sú štukové geometrické obrazce. Štítové priečelie je členené lizénovým orámovaním. Nad kamenným portálom je polkruhová kazateľnica, riešená na spôsob polkruhového balkóna s mrežovým zábradlím. [1]
 

V interiéri bol pôvodne umiestnený renesančný oltár z obdobia okolo rokov 1650 – 1660, so stĺpovou architektúrou a nadstavcom, členený ušnicovou ornamentikou a sochami. Na predele oltára bol reliéf donátora a jeho rodiny. Na strednej ploche bol obraz sv. Anny, zo začiatku 18. storočia. [2]
 

Kaplnku dal postaviť Daniel Engelberth, XIII. mestský gróf. V roku 1804 kaplnku zväčšili Hradszky. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2014 Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi a farský úrad kaplnku a jej okolie zrevitalizovali. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri vstupe do mesta v smere od Levoče.
Fotogaléria
Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016Spišská Nová Ves - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 5/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 155.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 155.
[3 - 4] Informačná tabuľa v teréne (5/2016).
GPS
48.951704, 20.575734
48°57'06.1"N 20°34'32.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk