Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sukov - Chrám sv. Mikuláša biskupa
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sukov, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol poľsko-ukrajinského typu postavený na začiatku 18. storočia s použitím staršej stavby z roku 1660. Obnovený bol v rokoch 1886 – 1890. Ide o jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté krížovou klenbou, loď pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénami a segmentovo zakončenými oknami. Veža je krytá dvojstupňovou zvonovitou prilbou, z ktorej vyrastá baroková baňa s laternou. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovici 20. storočia. [2]
 

Pred kostolom samostatne stojí zvonica, ktorá tvorí vchod do ohradeného areálu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 218.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 218.
Bibliografia
www.sukov.sk
GPS
49.218978, 21.872534
49°13'08.3"N 21°52'21.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk