Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
úžitková funkcia
také obsahovo-formové usporiadanie javov a predmetov, ktoré im umožňuje uspokojovať praktické potreby života človeka. Tieto predmety za určitých podmienok spravidla získavajú aj úžitkovú hodnotu. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 275.


www.pamiatkynaslovensku.sk