Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Dvorníky - kaštieľ
Lokalita
obec Veľké Dvorníky, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ zo 17. storočia. Prefasádovaný bol v prvej polovici 19. storočia. Išlo o jednopodlažnú deväťosovú trojtraktovú stavbu, ktorá bola do dvora otvorená stĺpovou arkádou a predstavaným portikom. Arkáda bola podklenutá krížovou klenbou. Fasáda bola členená pilastrami. Miestnosti boli zaklenuté krížovou klenbou a kryté rovnými stropmi. [1]
 

Pri požiari v roku 1769, ktorý zničil skoro celú dedinu, zhorela strecha kaštieľa. Rodina Kondéovcov dala kaštieľ nanovo pokryť a pôvodné drevené šindle boli nahradené škridlami. Na začiatku 19. storočia bola budova upravená v klasicistickom štýle. Dostala nové priečelie so strohými oknami, ktoré bolo zo strany ulice členené drevenými piliermi a zdobené maľovanými kartušami. Pohľad z dvora na chodbu s arkádami bol omnoho pompéznejší. [2]
 

Kaštieľ odišiel do nenávratna.

Pamiatková ochrana
Kaštieľ nebol udržiavaný a chátral. Po roku 2008 bol zbúraný.
Fotogaléria
Veľké Dvorníky - kaštieľ foto © Jiří Fiedler 10/1978Veľké Dvorníky - kaštieľ foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 142.
[2] www.klatovskerameno.sk (16.9.2013)
GPS
48.000791, 17.654340
48°00'02.9"N 17°39'15.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk