Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Teriakovce - vodný mlyn
Iný názov
Veľké Tirjakovce, Veľké Tarjakovce
História a stavebný vývoj
Klasicistická budova z čias okolo roku 1800. Dvojpodlažný obdĺžnikový objekt s predstavaným podklenutým rizalitom, na prízemí podchod. Fasáda je členená kordónovou rímsou a pilastrami. Mlyn bol pôvodne na vodný pohon. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako expozícia so zachovanou časťou technológie na mletie múky.
Fotogaléria
Veľké Teriakovce - vodný mlyn foto © Ladislav Luppa 9/2014Veľké Teriakovce - vodný mlyn foto © Ladislav Luppa 9/2014Veľké Teriakovce - vodný mlyn foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 385.
GPS
48.435069, 19.969551
48°26'06.3"N 19°58'10.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk