Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Hrušov - Kostol sv. Petra a Pavla
Lokalita
obec Vyšný Hrušov, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1757 – 1778. Opravený bol v roku 1793. Obnovili ho v rokoch 1923 – 1924. Bol to jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou na západnom priečelí. Priestory boli zaklenuté pruskými klenbami, ktorých pásy dosadali na rímsové hlavice nástenných pilastrov. Na jednom z medziklenbových pásov bol letopočet 1778 datujúci zaklenutie kostola. Fasádu členili lizény, zdôraznené farebným tónovaním. Pomerne vysokú a štíhlu veža s polkruhovým zakončením portálu a s oknom zastrešoval ihlan. [1]
 

Z pôvodného vnútorného zariadenie sa v interiéri nachádzala murovaná klasicistická kazateľnica a kamenná krstiteľnica, obidve z čias stavby kostola. [2]
 

Obec Vyšný Hrušov bola do roku 1788 súčasťou farnosti obce Udavské. V tom čase mala obec iba drevenú zvonicu uprostred cintorína a do výstavby kostola v obci sa farský kostol nachádzal v Udavskom. Prvý farský kostol v obci, zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, bol postavený v roku 1757. Na jeho zvonici bol umiestnený pôvodný zvon zo starej drevenej zvonice z roku 1749. Neskôr bol do tejto zvonice, mimo kostola, inštalovaný druhý zvon. Po dokončení všetkých stavebných úprav na kostole a dostavaní murovanej veže v roku 1778 boli spolu oba zvony umiestnené v kostolnej veži. [3]
 

Kostol bol zbúraný v roku 1978. Na mieste, kde stál kostol, bol najskôr vysadený malý park. Dnes na tomto mieste (od roku 2002) stojí Dom nádeje. [4]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 443.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 443.
[3] V 20. storočí bol už pôvodný kostol pre potreby obyvateľov nevyhovujúci a v obci sa uskutočnili viaceré pokusy o stavbu nového kostola. Prvý pokus o výstavbu v roku 1939 stroskotal z dôvodu vzniku druhej svetovej vojny. Ďalší pokus z roku 1947 bol neúspešný najmä z finančného hľadiska a taktiež bol ovplyvnený nástupom komunizmu (Február 1948). Realizovanie výstavby sa uskutočnilo na tretí pokus v roku 1967. Kostol sa staval podľa pôdorysu kostola, ktorý bol v tých časoch dokončený v obci Kazimír. Pôvodný projekt bol modernizovaný architektom Vojtechom Wawrekom. Základný kameň bol posvätený 30. júna 1968. Na vrchole kostolnej veže je 6,5 metrov vysoký a 3 metre široký železný kríž, obložený lešteným hliníkom. Spolu s týmto krížom má kostol výšku 28 metrov. Interiér kostola bol zariadený architektom Ottom Záborským. Po dokončení všetkých prác bol kostol požehnaný v nedeľu, 24. júna 1973. V nedeľu, 3. novembra 2002 ho konsekroval Monsignor Alojz Tkáč. V súčasnosti sa vo veži kostola stále využíva zvon z roku 1761 (na tomto zvone sa nachádza nápis: Jesus Nazaretus Rex Iudeorum - 1761). Zvon z roku 1749 sa zničil v časoch prvej svetovej vojny. V súčasnosti sa využívajú štyri zvony. Okrem starého zvona ešte zvon z roku 1921 (s nápisom: Sleto od Richarda Herolda v Chomutově. Svätí Peter a Pavol oroduj za nás - 1921) a dva zvony z roku 1938 (zasvätenými Panne Márii: Öntötte Egri Ferenc Kisgejösön – 1938. Zdravas Mária oroduj za nás. Veriaci vo Vyšnom Hrušove a svätému Michalovi archanjelovi: Öntötte Egri Ferenc Kisgejösön – 1938. Svätý Michal oroduj za nás. Veriaci vo Vyšnom Hrušove 1938). https://sk.wikipedia.org/wiki/Vyšný_Hrušov (7.4.2018)
[4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Vyšný_Hrušov (7.4.2018)
GPS
48.989855, 22.008537
48°59'23.5"N 22°00'30.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk