Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Krebsov dom
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Začiatkom 16. storočia patril dom obchodníkovi s vínom Mikulášovi Fleischerovi. Pôvodne gotický dom bol koncom 16. storočia renesančne prestavaný, na čo poukazuje zachovaná kombinovaná klenba, ktorá patrí do okruhu tvorby Ch. Krainera. Do konca 17. storočia budovu volali "Krebsovým domom". Juraj Krebs bol veliteľom hradu Dobrá Niva. Po Bočkajovom povstaní sa jeho dom na námestí premenil na ruiny, ktoré sa mu v roku 1616 podarilo predať za 700 zlatých kupcovi a viacnásobnému richtárovi mesta Krištofovi Lehnerovi. Ten z trosiek vybudoval dôstojné sídlo a stará legenda hovorí, že v ňom údajne hostil Gabriela Bethlena. Do začiatku 20. storočia vo dvore domu ukazovali tzv. Bethlenovu skalu, kameň, z ktorého sedmohradský vojvoda Bethlen vysadal na koňa, pretože bol nižšej postavy. Po Lehnerovej smrti v roku 1633 ostalo na priečelí domu znamenie v podobe raka zo železného plechu. Krebs totiž znamená po nemecky rak. Neskôr tu zriadili hostinec s ubytovaním a zaužívalo sa pomenovanie "U raka". Počas uhorských revolučných bojov bol vo februári 1849 jeho hosťom Ľudovít Štúr. V roku 1942 prešiel dom kompletnou prestavbou a v roku 1990 veľkou modernizáciou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na Námestí SNP.
Fotogaléria
Banská Bystrica - Krebsov dom foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Krebsov dom foto © Jana Lacková 10/2015
Poznámky
[1] www.icbb.sk (26.2.2016)
GPS
48.735086, 19.144241
48°44'06.3"N 19°08'39.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk