Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
bazilika
v starovekom Grécku úradná budova - sieň s bočnými loďami a apsidou – polkruhovou tribúnou - starokresťanský kostol – troj – až päť – loďový chrám = hlavná loď, vedľajšie lode, bazilikálne osvetlenie nad strechami bočných lodí, biskupský stolec v apside, za oltárom, chórové zábradlie, ktoré ohraničuje laikom oltárny priestor, spevácky chór, miesto pre duchovných a pulty – ambony, neskôr aj priečna loď – transept, predsieň – nartex, veže
 

- pseudobazilika – halový kostol – bez bazilikálneho osvetlenia
 www.pamiatkynaslovensku.sk