Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Betlanovce
Iný názov
Fajgelovsko-Pobstovský kaštieľ, Fajgelovský kaštieľ, tzv.Thurzovský kaštieľ
Lokalita
obec Betlanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Najstarší renesančný kaštieľ na Spiši sa nachádza v obci Betlanovce. V rokoch 1564 až 1568 ho dali postaviť Peter Feigel a Helena Bobst-Bethlenfalvy (dcéra Magdalény Thurzovej a majetného levočského občana Cyriaka Probsta), ako sa to dá vyčítať z letopočtu nad vstupným portálom. Nad dátumom sú aj dva rodové erby s iniciálkami PF a HB. Pod erbami je latinský nápis: QUIS CONTRA NOS, SI DEUS NOBISKUM, QUI CONTRA NOS 1568 (Kto proti nám, keď Boh s nami, kto proti nám 1568). [1]
 

Ide o jeden z prvých kaštieľov nového renesančného typu bez fortifikácie a nárožných veží na Spiši. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba obdĺžnikového pôdorysu, dvojtraktová. Vonkajšia fasáda je hladká, členená dvojdielnymi oknami s kamenným ostením a nadokennými rímsami. Fasása je zakončená štítovou atikou s oblúčikmi. Okolo všetkých štyroch strán poschodia obieha drevená palvlač, ktorá bola zrekonštruovaná podľa zachovaných otvorov pre trámy. Zachovali sa pôvodné dvere na pavlač. Uprostred fasády je portál s kamennou rímsou, ornamentálnym ostením, erbami majiteľov a pôvodnými kovanými dverami. V strede prízemia je veľká vstupná sieň zaklenutá valenou klenbou s hrebienkami. Zo siene sa vystupuje schodišťom na prvé poschodie. V miestnostiach sú portály s kamenným ostením. Na južnej fasáde je sgrafitová dekorácia s datovaním 1564. Priestory sú zaklenuté, začiatkom 18. storočia mali trámové stropy. Klenby sú krížové hrebienkové, valené s lunetami a pruské. Renesančný kazetový strop dnes nahrádza rovný strop. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v rokoch 1955 – 1960. [3]
 

Betlanovce – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 617/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2020. Autori: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer. [5]

Súčasný stav a využitie
Betlančania volajú tento kaštieľ „Korunky“ pre renesančnú štítovú atiku, ktorá zo všetkých strán zakončuje múry a z vonku zakrýva pultovú strechu. Od zriadenia Chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj (dnes už Národný park) v roku 1966 do roku 1975 bol kaštieľ sídlom Správy CHKO Slovenský raj. [4] Stav historického sídla je zlý. Už celé desaťročia je kaštieľ v katastrofálnom stave! Jedinečná a veľmi vzácna stavebná pamiatka Spiša stále čaká na svoju záchranu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Betlanovce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1913)Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce - vstup foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce - detail vstupného portálu foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Betlanovce foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] www.betlanovce.sk (8.5.2013)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 118 - 119.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 118.
[4] www.betlanovce.sk (8.5.2013)
[5] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
www.betlanovce.sk
GPS
48.980544, 20.391641
48°58'50.0"N 20°23'29.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk