Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Buzica - kaštieľ
Lokalita
obec Buzica, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia, ktorý vznikol prestavbou staršej barokovej kúrie. [1] Pôvodnú kúriu možno dali postaviť Kardosovci, ale za Horváthovcov v druhej polovici 16. storočia už určite stála. Prvá priama zmienka o stavbe pochádza z roku 1599. V polovici 18. storočia kúriu prestavili v barokovom slohu, na začiatku 19. storočia bola radikálne upravená v klasicistickom slohu a rozšírená bočnou prístavbou na kaštieľ. [2] Bola to jednopodlažná stavba obdĺžnikového pôdorysu s arkádovým dvorom. Na hlavnej fasáde mala ústredný tympanón, zakončený rizalitom. Zo staršej budovy sa čiastočne zachovali neskorobarokové klenby a komíny. [3]
 

Kaštieľ bol honosne zariadený, svedčí o tom opis z konca 19. storočia. Posledným majiteľom kaštieľa bol Pál Szent-Imrey, abovsko-turniansky podžupan, ktorý ho vlastnil do roku 1945. Potom sa stal majetkom ŠM, ktorý tu umiestnil svoje kancelárie a sklad umelých hnojív. Po delimitácií ŠM v roku 1977 bol kaštieľ opustený a zanedlho zbytočne zbúraný. Na jeho mieste sa dnes rozprestiera amfiteáter. [4]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 238.
[2] www.obecbuzica.sk (1.3.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 238.
[4] www.obecbuzica.sk (1.3.2015)
Bibliografia
www.obecbuzica.sk
GPS
48.533449, 21.076944
48°32'00.4"N 21°04'37.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk