Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá Niva - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dobrá Niva, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol, ktorý postavil L. Lenger v rokoch 1784 – 1785 ako tolerančný chrám bez veže. Obnovený bol v roku 1833 a neogoticky upravený v roku 1865, keď A. Getšány postavil vežu. V roku 1938 kostol rozšírili a zmenili klenby. V roku 1957 vyhorel a bol neogoticky obnovený. [1]
 

Kostol je halový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Má trojosovú neogotickú fasádu. Zariadenie interiéru a výmaľba je z roku 1957. Zvon je z roku 1865 od J. Heidenbergera, zvonolejára z Lučenca. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Dobrá Niva - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 4/2008Dobrá Niva - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2020Dobrá Niva - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2020Dobrá Niva - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2020Dobrá Niva - Evanjelický kostol (v pozadí Kostol sv. Michala archanjela) foto © Ladislav Luppa 10/2020Dobrá Niva - Evanjelický kostol  (v pozadí Kostol sv. Michala archanjela) foto © Ladislav Luppa 10/2020Dobrá Niva - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2020Dobrá Niva - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2020Dobrá Niva - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2020Dobrá Niva - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 306.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 306.
GPS
48.469894, 19.109492
48°28'11.6"N 19°06'34.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk