Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Otrokovce - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Otrokovce, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1932 - 1934. [1] Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Fasády sú členené pilastrami a lizénovým rámovaním. Veža je zakončená cibuľovitou strechou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Prvá zmienka o kostole, ktorá pochádza z vizitácie z roku 1748, kedy dolnootrokovský rodák Mikuláš Tanka odkázal vo svojom testamente zo dňa 9.5.1748 finančnú hotovosť a pozemky pre kostol sv. Michala archanjela. Vizitácia uvádza, že kostol bol postavený v priebehu 16 storočia (vchodové dvere boli na východe, oltár na západe ) ako filiálny kostol hornotrhovištskej fary. Jeho pôvodný donátor nie je známy. [2]
 

Na základe sečianského mandátu Františka II Rákócziho o náboženskej slobode bol 22.1.1706 kostol v Dolných Otrokovciach prebraný evanjelikmi a kalvínmi. [3]
 

Sakrálny objekt začal pustnúť od roku 1890. Zostali po ňom len tri kopy kameňa, ktoré boli pred výstavbou nového kostola rozvezené po cestách. V priebehu prvej svetovej vojny stála už len veža, ktorá sa rozpadla. Kostol bol vybudovaný z lomového kameňa. [4]
 

V priebehu rokov 1932 - 1934 postavili na jeho mieste nový kostol s rovnakým zasvätením. Kostol staval majster Tršťanský so svojimi murármi z Hlohovca. Bol vysvätený na Michala, kedy sa slúžila prvá svätá omša. V tom čase bol oltár prázdny, socha sv. Michala archanjela bola dodaná až o rok. Pôvodný barokový oltárny obraz s vyobrazením sv. Michala archanjela je dodnes nezvestný. V čase výstavby sa slúžili omše v miestnej škole. [5]
 

Zvon vo veži pochádza z roku 1934 a odlial ho Alojs Kurbel z Trnavy, v tom čase bol správcom fary Jozef Satko (1919 – 1934). Na zvone je napísané :
 

Živých volám
 

Mŕtvych oplakávam
 

Mračná zaháňam
 

Venuvané z milodarov Dol.Otrokovských
 

Veriacich za správcu fary Jozefa Satko 1934
 

Lial Alojs Kurbel V Trnave. [6]
 


 

Oltár pochádza od Jozefa Seilnachta (1859 – 1939). Veľký kríž so sochou urobil na česť a slávu Božiu Sylvester Ševčík z Hlohovca v roku 1936. Misijný kríž z roku 1934 venoval kostolu a vyrobil stolár M. Bahn a tiež lavice a spovedelnicu. Harmónium venoval kostolu v roku 1936 Jozef Maršala (rodák z obce) a manželka, vtedy žijúci v Amerike. Sochu Panny Márie venoval kňaz Jozef Satko. [7]
 

Finančné prostriedky na Krížovú cestu venovala Horníková Jozefína žijúca v Amerike. Krížovú cestu dal vyrobiť kňaz Vojtech Packa a na osvetlenie prispelo ochotnícke divadlo z obce, neskôr v roku 2008 zakúpil nové osvetlenie krížovej cesty kňaz Peter Jelínek. Anjela venovala kostolu Pogádyová Mária. [8]
 

V okolí kostola bol cintorín, pozostatky sa nachádzajú aj pod cestou a pod Kupcovým domom. [9]
 

V roku 2001 za kňaza Pavlíka Daniela bol postavený kríž pred kostol s nápisom „Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami“. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1960 bola prevedená rozsiahla oprava kostola – fasáda, veža z milodarov veriacich a sumu 4 000 korún zaplatil kňaz František Málik, ktorý vo farnosti nezostal dlho pre potýčky s úradmi. Okolie kostola upravilo družstvo bágrom a občania brigádnicky vybudovali betónový múr pre osadenie pletiva v hodnote 9 000 korún, ktoré boli z rozpočtu obce. Z okolia kostola boli vykopané olivy, aby neohrozovali pletivo. Osadenie pletiva robil stavebný podnik z Hlohovca. [11]
 

Ďalšie rozsiahle opravy sa uskutočnili v roku 1991 za kňaza Hrebíčka, kedy bola opravená strecha, veža, omietka, oplotenie, vo vnútri nátery okien, dverí, lavíc, boli reštaurované sochy, oltár, obrazy, vybudovalo sa ozvučenie kostola. Práce v hodnote 144 187 Kčs boli ukončené v októbri 1991. Peniaze sa získali zbierkou od občanov. Kostol vymaľoval Čambal. [12]
 

V roku 2004 boli urobené nové dvere do sakristie. Za kňaza Pavla Čurku obec vymenila gamatky v kostole za elektrické kúrenie, schodisko – dlažbu vyrobili nezamestnaní a zábradlie vyrobil Ševčík Jozef so synom Miroslavom. V roku 2009 boli urobené nové vchodové dvere z príspevku občanov a obce, prácu zdarma urobil Peter Kupec. [13]
 

V roku 2005 boli urobené prístrešky- markizy pred dvere. [14]
 

V roku 2008 bola prevedená injekčná drenáž – odvlhčenie múrov kostola a k tomu potrebné práce - odstránenie vlhkého muriva, kožovanie, maľovanie. Kostol vymaľoval Marian Kupec a farbu venoval Miroslav Jurčo. [15]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Dolné Otrokovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 9/2018Dolné Otrokovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 9/2018Dolné Otrokovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 9/2018Dolné Otrokovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 9/2018
Poznámky
[1 - 15] https://dolneotrokovce.sk/historia-farnosti/ (9.5.2022)
GPS
48.466729, 17.912297
48°28'00.2"N 17°54'44.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk