Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
exkomunikácia
vylúčenie z cirkvi, vyobcovanie, je to najprísnejší cirkevný trestwww.pamiatkynaslovensku.sk