Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Falkušovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Falkušovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1779. Opravený bol v roku 1927. Sakrálna stavba typu východoslovenských kostolov, projektovaných stavebnou kanceláriou Komory koncom 18. storočia. Má pomerne širokú pozdĺžnu loď, pri prvom klenbovom poli rozšírenú bočnými výklenkami, ktoré tvoria spolu s polkruhovým uzáverom presbytéria derivát trizória. Uzáver a výklenky sú kryté konchami, loď má pruské klenby s klenbovými pásmi dosadajúcimi na nástenné pilastre. Západné priečelie tvorí mierne predstavaná, lizénovým rámom členená veža, komponovaná do dvoch krídel štítovej fasády. Veža je ukončená terčíkovou podstrešnou rímsou, na ktorú dosadá baroková baňa. [1]
 

Výmaľba kostola je z roku 1927. Vnútorné zariadenie pochádza z rokov 1925 – 1927. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 10254/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 358.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 358.
GPS
48.634712, 21.840876
48°38'05.0"N 21°50'27.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk