Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
historická veda
dejepis – alebo opisuje dejiny všeobecne napríklad svetové, národné, alebo sa zaoberá istými historickými témami – určitou epochou, udalosťou. Skúma proces vývoja spoločnosti a jeho rozličné stránky – ekonomickú, politickú, kultúrnu a podobne – v celej ich konkrétnosti a mnohotvárnostiwww.pamiatkynaslovensku.sk