Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kartuša
ozdobný plastický alebo ornamentálny rámec okolo erbov, nápisov a podobne, používala sa najmä v renesancii a barokuwww.pamiatkynaslovensku.sk