Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mučín
Lokalita
obec Mučín, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia. Jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Na hlavnej fasáde je stĺpový portikus, zakončený trojuholníkovým štítom. Fasády sú členené pilastrami. Strecha je valbová. Pôvodná dispozícia bola novšími úpravami narušená. Miestnosti majú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Kúria Mučín foto © Ladislav Luppa 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 344.
Bibliografia
www.mucin.sk
GPS
48.246636, 19.699214
48°14'47.9"N 19°41'57.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk