Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubochňa - Kúpeľný park
Lokalita
obec Ľubochňa, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kúpeľný park prírodno-krajinárskeho typu s prvkami secesie je vymedzený miestnou komunikáciou. Jeho areál bez oplotenia symbolicky vymedzujú tri kamenné stĺpy. V juhozápadnej časti parku je široké jednoramenné schodisko. Chodníky sú účelovo trasované v krivkách po obvode parku, odkiaľ vedú spojnice k prvkom drobnej architektúry, zaujímavým scenériám, k altánku, odpočívadlám a k fontáne. [1]
 

Zeleň tvoria prevažne domáce dreviny, pôvodná lipová aleja z konca 19. storočia a krovité porasty tisu obyčajného po celej dĺžke potoka. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Poznámky
[1] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. s. 254.
[2] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 254.
Bibliografia
www.lubochna.sk
GPS
49.117856, 19.163699
49°07'04.3"N 19°09'49.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk