Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nesluša - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na začiatku 19. storočia. Opravený bol v roku 1913. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená pilastrami, podstrešnou rímsou a segmentovo zakončenými oknami. Veža členená lizénovým rámovaním je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1] Pôvodne mala veža cibuľovitú strechu. Na chór a do veže vedie samostatný vchod. [2]
 

Hlavný oltár bol zostavený koncom 19. storočia zo starších súčiastok z 18. storočia. Za menzou na stene je veľký neskorobarokový obraz sv. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia v rokokovom ráme. [3] Obraz namaľoval neznámy autor. Pôvodne mal hlavný oltár dvojitý bohostánok a desať drevených svietnikov, z ktorých štyri držali sošku baránka. Pred hlavným oltárom sa nachádzala malá kovová lampa, ktorou sa svietilo iba v nedeľu. V súčasnej dobe má hlavný oltár sochy sv. Petra, sv. Pavla a dvoch anjelov. [4] Bočný oltár sv. Vendelína (patrón pastierov) je klasicistický z prvej polovice 19. storočia. V pilastrovej oltárnej architektúre s reliéfom Božieho oka a festónmi je obraz sv. Vendelína. [5] Dal ho postaviť Ján Hrubý. Druhý bočný oltár je zasvätený Lurdskej Panne Márii a nachádza sa oproti oltáru sv. Vendelína. [6] Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia s luiséznou ornamentikou, vo vrchole socha Dobrého pastiera. Organ je klasicistický z čias okolo roku 1800. [7] Empírový luster je z prvej polovice 19. storočia, bol pre značné poškodenie zložený. [8]
 

Pred rokom l788, teda ešte pred vznikom farnosti, postavili veriaci v obci drevený kostol, ktorý stál približne na mieste terajšieho Katolíckeho kultúrneho domu. Drevený kostol časom schátral a nedali sa v ňom už vykonávať bohoslužby. Veriaci ľud sa spolu s kňazom rozhodli postaviť nový kostol. Rozhodnutie o stavbe kostola a farskej budovy sa uskutočnilo 24. augusta 1813 v Budapešti na zasadaní Kráľovskej miestodržiteľskej rady. Rozpočet na kostol a faru bol stanovený na 25 818 zlatých, 4 a l/2 denára. Zo sumy sa odrátalo 2 670 zlatých, 4 a 2/3 denára na práce, ktoré mali veriaci odpracovať zdarma. Peniaze na stavbu poskytla Náboženská základina (Fundus Religioris). Suma určená na stavbu teda predstavovala 23 169 zlatých, 6 a 2/3 denára. [9]
 

So samotnou stavbou sa začalo v roku 1814. Po postavení klenby nad svätyňou a hlavných oblúkov nad loďou, hoci ešte nebol celkom dokončený, sa v ňom už mohli vykonávať bohoslužby. Kostol požehnal 27. októbra 1816 kanonik Ján Kmeťko z Kysuckého Nového Mesta, ktorý zároveň odslúžil prvú svätú omšu. Stavebné práce na boli pritom zavŕšené koncom októbra nasledujúceho roka. V rovnakom čase stavali Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kysuckom Novom Meste (1801 - 1817). Patrónom kostola v Nesluši bol rod Suňogovcov, ktorý nielen napomáhal stavbe, ale mu zrejme vybral patrocínium sv. Jána Nepomuckeho, ktorý bol tradičným patrónom rodu Suňogovcov zemepánov a majiteľov Budatínskeho hradu. V roku 1816 bol kostol zrejme len požehnaný jeho posviacka sa uskutočnila až 10. novembra 2013 biskupom Tomášom Galisom. Počas vysviacky boli do obnoveného obetného stola vložené aj relikvie bl. sestry Zdenky. Posviacky sa zúčastnili sestry z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave. [10]
 

Kostol počas svojej existencie dvakrát vyhorel. [11]
 

Vo veži boli dva zvony. Pôvodné z roku 1823 a 1879, ktoré kúpila obec sa nezachovali. Väčší bol zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému a menší Panne Márii. V súčasnosti sú zvony štyri. Boli vyrobené v Brne v roku 1923 u firmy Dvořák a Soporský. Zvony sú elektronicky ovládané zo sakristie. [12]
 

Vznik vežových hodín nie je známy. Po oprave kostola stroj hodín bol rozobratý. V súčasnosti sú hodiny elektronické. [13]
 

V jeho blízkosti sakrálneho objektu bola v roku 2012 inštalovaná socha Jána Nepomuckého, vydláždený priestor okolo, upravená fasáda, doplnené zábradlie pred vchodom. [14]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Nesluša - Kostol sv. Jána Nepomuckého (dobová pohľadnica z roku 1905) foto © http://farnost.neslusa.eu/2016/06/z-historie-farnosti/ (16.6.2021)Nesluša - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © http://farnost.neslusa.eu/2016/06/z-historie-farnosti/ (16.6.2021)Nesluša - Kostol sv. Jána Nepomuckého  (dobová pohľadnica z roku 1906) foto © http://farnost.neslusa.eu/2016/06/z-historie-farnosti/ (16.6.2021)Nesluša - Kostol sv. Jána Nepomuckého zp © Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 361.
[2] http://farnost.neslusa.eu/2016/01/kostol/ (19.6.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 361.
[4] http://farnost.neslusa.eu/2016/01/kostol/ (19.6.2021)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 361.
[6] http://farnost.neslusa.eu/2016/01/kostol/ (19.6.2021)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 361.
[8 - 14] http://farnost.neslusa.eu/2016/01/kostol/ (19.6.2021)
Bibliografia
www.neslusa.sk
GPS
49.312470, 18.743935
49°18'44.9"N 18°44'38.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk