Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Bajč - arcibiskupský letný kaštieľ
Lokalita
obec Bajč, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ si dal z pôvodnej prízemnej budovy bytov správcovstva arcibiskupského veľkostatku po roku 1867 upraviť a rozšíriť nadstavbou poschodia arcibiskup Ján Simor. Pôvodná prízemná budova pochádzala zo začiatku 19. storočia. Arcibiskup v objekte často pobýval predtým, ako mu v roku 1882 dokončili arcibiskupský palác v Ostrihome, neskôr sa tu zdržiaval iba začas, hlavne v letných mesiacoch. Arcibiskup mal v kaštieli aj svoju osobnú kaplnku. Bol zariadený jednoducho, puritánskym spôsobom. [1] Arcibiskupský letný kaštieľ je poschodová budova na pôdoryse v tvare písmena L. Poschodie od prízemia oddeľuje kordónová rímsa. Jednoduchú fasádu členili obdĺžnikové okná v šambránach, prízemie bolo bosované. Pred časťou trojosového bočného krídla bola zasklená pilierová veranda so zimnou záhradou. [2] Za kaštieľom sa rozprestieral krásny prírodný park, v ktorom sa arcibiskup veľmi rád prechádzal. Budova účelom arcibiskupskej vrchnosti slúžila do roku 1945. Odvtedy slúžila rôznym účelom (byty, sklady, obchod, pohostinstvo), preto bola viackrát prestavaná a upravovaná, čím stratila svoj pôvodný výzor. V roku 1950 bol kaštieľ rozšírený prístavbou kultúrneho domu. [3]
Pamiatková ochrana
Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
Stav
Stav kaštieľa nie je dobrý.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1 - 3] www.bajc.sk/obec/pamiatky/ (28.12.2022)
Literatúra
www.bajc.sk