Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poráč - Chrám sv. Demetria martýra
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Porač
Lokalita
obec Poráč, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1773 – 1776. Prefasádovaný bol v rokoch 1904 – 1905. Jednoloďový kostol s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou trojpodlažnou vežou, ktorá je zastrešená ihlancom. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, na ktorých sú nástenné maľby od Zavatszkého z roku 1947. Fasády sú hladké a členené polkruhovo zakončenými oknami. [1]
 

Ikonostas a kazateľnica sú z konca 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku v inventári kostola uvádza cibórium a rokokový kalich od zlatníka J. Szilassyho, z roku 1759, pôvodne zhotovené pre jezuitov v Levoči, po zrušení rehole zakúpené pre Poráč. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 525.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 525.
Bibliografia
www.porac.sk
GPS
48.882866, 20.723545
48°52'58.3"N 20°43'24.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk