Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šambron - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Šanbron
Lokalita
obec Šambron, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Romantická historizujúca stavba s novorománskymi prvkami postavená v roku 1872. Počas druhej svetovej vojny bol kostol poškodený. Je to jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou polygonálnou vežou, ktorá je zakončená strechou v tvare ihlanu. Interiér je krytý valenou a pruskou klenbou. Pilastrami členená fasáda má polkruhom zakončené vysoké okná. [1]
 

Hlavný oltár s ikonostasom je novší. Bočný oltár je pseudobarokový s bočným akantom a točenými stĺpmi a pochádza z čias stavby kostola. Obraz Kladenie do hrobu je z konca 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že kalich z mliečneho skla s maľovanými obrazmi sv. Petra a Pavla apoštolov z roku 1636, ktorý pochádzal z inventára kostola, je v zbierkach Šarišského múzea v Bardejove. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 234.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 234.
Bibliografia
www.sambron.sk
GPS
49.223750, 20.750140
49°13'25.5"N 20°45'00.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk