Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
signatúra
označenie umeleckého diela plným menom alebo skratkami mena autora, namiesto mena sa používali aj charakteristické značky, symbolywww.pamiatkynaslovensku.sk