Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Strážske, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1794. Po zemetrasení v roku 1941 bol renovovaný. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Podvežie je rozšírené na spôsob nartexu po celej šírke stavby. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Na štítovom priečelí bola kedysi nárožná rustika. V trojhrannom poli štítu sa nachádza termové okno. Na klenáku vstupného portálu bol v minulosti letopočet datujúci stavbu. [1] Veža členená lizénovým rámovaním je zastrešená mohutnou zvonovitou prilbou s latenou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie pochádzalo z konca 19. storočia – obrazy Kristus na kríži, Snímanie z kríža od ľudového maliara K. Ferencziho, obraz Nanebovstúpenie od M. Holovčáka. [2] V súčasnosti je zariadenie kostola nové.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti mesta.
Fotogaléria
Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 204.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 204.
Bibliografia
www.strazske.sk
GPS
48.87297, 21.83735www.pamiatkynaslovensku.sk