Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Urmince - prícestný kríž
Lokalita
obec Urmince, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.urmince.skwww.pamiatkynaslovensku.sk