Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štefanovce - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Štefanovce pri Vranove
Lokalita
obec Štefanovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1783. Opravený bol v roku 1910. Renovovali ho po druhej svetovej vojne v roku 1947 a 1963. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a s predstavanou vežou, vybudovaná podľa projektu tereziánskej stavebnej kancelárie v ustálenom úradnom barokovo-klasicistickom slohu s prvkami východnej orientácie. Pri obnove v roku 1947 prebudovali časť veže nad značne akcentovanou kordónovou rímsou a na novej časti otvorili po každej strane dvojicu obdĺžnikových zvukových okien. Nad vstupom do kostola sa nachádza malá nápisová tabuľa datujúca stavbu a opravy. [1] Fasády sú hladké. Veža je zakončená cibuľovitou strechou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie z druhej polovice 19. storočia je riešené v domácich poklasicistických tradíciách. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 253.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 253.
Bibliografia
www.stefanovce.sk
GPS
48.960230, 21.774144
48°57'36.8"N 21°46'26.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk